İçeriğe geç

Terim:

uke

Kanji:

受け

Hiragana:

J うけ

Açıklama:

Alma, kabul etme. Alan kişi, kabul eden kişi, teknik yapılan kişi. Blok.

Explanation:

Receiving, accepting. The one who receives, accepts, the one who the technique is applied on. Block.

Not:

"Almak" anlamındaki 受ける (ukeru) fiilinden. Kılıç kullanımı ve başta karate olmak üzere silahsız tekniklerde uke "blok" anlamında kullanılsa da "alma, kabul etme" anlamı daha baskın olmalıdır. Bir açıklama için referanstaki videoya bakınız.

Note:

From the verb 受ける (ukeru) meaning "to get, to receive". Although uke is sometimes used in the sense of "block" in sword and unarmed practice, the dominant meaning of uke must be on the notion of receiving, accepting. See the reference for an explanation on this topic.

İlgili Terim | Related Terms:

tori[1], nage, shite, aite, shi[5]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ukemi