İçeriğe geç

Terim:

shidōhojoin

Kanji:

指導補助員

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しどうほじょいん

Açıklama:

指導 (shidō) "rehberlik, liderlik" + 補助 (hojo) "yardım, takviye" + 員 (-in) "mensup olma belirten sonek". Yardımcı shidōin, yardımcı eğitmen.

Explanation:

指導 (shidō) "guidance, leadership" + 補助 (hojo) "help, assistance" + 員 (-in) "suffix that denotes being a member". Assistant shidōin, assistant instructor.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jokyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-