İçeriğe geç

Terim:

koiguchi no kirikata

Kanji:

鯉口の切り方

Hiragana:

JJJJ こいぐちのきりかた

Açıklama:

鯉口 (koiguchi) "kının ağız kısmı" + の (no) "tamlama partikeli" + 切り方 (kirikata) "kesme şeklini, kesme yöntemi". Kılıcı kından çekmeden önce sol elin başparmağı ile tsuba'yı ittirmek.

Explanation:

鯉口 (koiguchi) "the mouth of the scabbard" + の (no) "compound particle" + 切り方 (kirikata) "way of cutting, cutting method". Pushing forward the sword by applyine pressure the handguard with the left thumb right before drawing the sword.

Not:

Koiguchi (鯉口) terimindeki koi kelimesi "sazan balığı" anlamındadır. Kının ağzına "sazan ağzı" denmesi şekilsel benzerlikten ötürüdür.

Note:

The word koi in the term koiguchi (鯉口) means "carp fish". The mouth of the sheath is called "carp mouth" due to physical similarity.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-