İçeriğe geç

Terim:

kannagara no michi

Kanji:

随神の道

Hiragana:

JJJ かんながらのみち

Açıklama:

随神 (kannagara) "kami" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Tanrıların, kamilerin yolu. Mitsugi Saotome'ye göre aikidōnun evriminde kannagara no michi'nin önemli bir payı vardır. bkz; Interview with Mitsugi Saotome, Part 1

Explanation:

随神 (kannagara) "kami" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". The way of the gods, of the kami. According to Mitsugi Saotome, the development of aikidō was closely related with kannagara no michi. see; Interview with Mitsugi Saotome, Part 1

Not:

Bir iddiaya göre kannagara kelimesi, Şintō (神道) kelimesindeki kanjilerin Japonca okunuşları ile oluşan kelimedir. Şintō inancı köken itibariyle bir Japon inancı olduğu için ve Çin-Japon savaşı esnasında Çin'e karşı bir antipati olduğu için bu inancın adının Çince okunmasının reddi savunulmuş ve ortaya kannagara kelimesi çıkmıştır.

Note:

According to one claim, the word kannagara is a word formed by the Japanese pronunciation of the kanjis in the word Shintō (神道). Because the Shintō belief was originally a Japanese belief and Japanese had an aversion to China during the Sino-Japanese war, some Japanese rejected to the Chinese reading and thus the kannagara reading emerged.

İlgili Terim | Related Terms:

Shintō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-