İçeriğe geç

Terim:

jissen

Kanji:

実戦

Hiragana:

ÇÇ じっせん

Açıklama:

実 (jitsu) "gerçek, hakiki" + 戦 (sen) "çatışma, savaş". Gerçek çatışma, gerçek savaş.

Explanation:

実 (jitsu) "true, genuine" + 戦 (sen) "conflict, war". Real conflict, actual combat.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-