İçeriğe geç

Terim:

in no kamae

Kanji:

陰の構え

Hiragana:

ÇJ いんのかまえ

Açıklama:

陰 (in) "gölge, bilinmeyen, negatif, dişil, ay" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcın omuz üstündeyken göğü gösterdiği duruş.

Explanation:

陰 (in) "shadow, unknown, negatif, feminine, the moon" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". The sword stance in which the sword is held near the head, in front of the shoulder and pointing the sky.

Not:

Bu kamaeye in denmesi bu kamaenin saldırı - savunma arası duruşlu belirsiz bir kamae olmasıyla ilgili olabilir. Hassō no kamae olarak da bilinir.

Note:

The reason this kamae is called in may be the fact that this kamae is an implicit kamae, neither offensive nor defensive. Also called hassō no kamae.

İlgili Terim | Related Terms:

hassō no kamae, yō no kamae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-