İçeriğe geç

Terim:

ikkyō

Kanji:

一教

Hiragana:

ÇÇ いっきょう

Açıklama:

一 (ichi) "bir (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidō temel tekniklerinin birincisi.

Explanation:

一 (ichi) "one (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". The first basic technique in aikidō.

Not:

Yoshinkan'da ikkajō (いっかじょう) denir. Ayrıca ude osae denir.

Note:

Called ikkajō (いっかじょう) in Yoshinkan. Also called ude osae.

İlgili Terim | Related Terms:

ikkajō, ude osae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ikkyō nage, ikkyō undō