İçeriğe geç

Terim:

iaidō

Kanji:

居合道

Hiragana:

JJÇ いあいどう

Açıklama:

居合 (iai) "iai" + 道 ([1]) "yol, dō". İai yolu. İai prensibine dayanan ve iaijutsudan evrilmiş olan modern, nâmüsabık kılıç sanatı.

Explanation:

居合 (iai) "iai" + 道 ([1]) "way, path, dō". A modern, uncompetitive sword art developed from iaijutsu and which depends on iai principle.

Not:

Referanstaki makaleye göre iaidō terimi, Musō Shinden-ryū'nun (夢想神伝流) kurucusu Nakayama Hakudō (中山 博道, 1872 - 1958) tarafından 1932'de türetilmiştir. İaidō sanatı, 1932'de Dai Nippon Butoku Kai tarafından tanınmıştır.

Note:

According to the referenced article, the term iaidō was coined in 1932 by Nakayama Hakudō (中山 博道, 1872 - 1958), the founder of Musō Shinden-ryū (夢想神伝流). Iaidō was recognized by Dai Nippon Butoku Kai in 1932.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-