İçeriğe geç

Terim:

hanza

Kanji:

半座

Hiragana:

ÇÇ はんざ

Açıklama:

半 (han[1]) "yarım" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Yarım oturuş. Bir dizin yere değdiği, diğer ayağın yere değdiği oturuş.

Explanation:

半 (han[1]) "half" + 座 (za) "sitting, seat". Half sitting. A type of sitting with one knee on the ground and one foot stepping on the ground.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hanza handachi