İçeriğe geç

Terim:

goshin’yō no te

Kanji:

護身用の手

Hiragana:

ÇÇÇJ ごしんようのて

Açıklama:

護身用 (goshin'yō) "self defans" + の (no) "tamlama partikeli" 手 (te[1]) "el, metot". Self defans teknikleri, self defans yöntemi.

Explanation:

護身用 (goshin'yō) "self defence" + の (no) "compound particle" 手 (te[1]) "hand, method". Self defence techniques, self defence method.

Not:

Romajide bazı bileşik kelimelerin ortasında kesme işareti kullanılmasının sebebi, o bileşik kelimeyi oluşturan kelimelerin ayrımını gösterip olası bir karışıklığı engellemektir. Japoncada n ünsüzü hece başına da gelebilir, hece sonuna da (diğer ünsüzler hece sonuna gelmez). Bu sebeple, örneğin onin (音韻) kelimesinin o ve nin kelimelerinden mi, yoksa on ve in kelimelerinden mi oluştuğunu anlamak zor olabilir. Bu bileşik kelimenin, söz konusu n harfinden sonra bir kesme işaretiyle on’in olarak yazılması unsurların kavranmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, kesme işaretinin varlığı, 護身用 kelimesinin son 2 kanjisinin shi ve nyō değil shin ve olduğunu gösterir.

Note:

In romaji, an apostrophe can be seen in the middle of some compound words. The reason for this is dividing the words that form that compound word and preventing a possible confusion. The consonant n can be in both the initial position in a syllable and in the final position (other consonants cannot be in the final position). Thus, it can be difficult to know whether a compound word such as onin (音韻) consists of the words o and nin or on and in. Writing this word as on’in, with an apostrophe after the certain n, eases the comprehension of the words. In the same way, the presence of the apostrophe indicates that the last 2 words of the word 護身用 are shin and , not shi and nyō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-