İçeriğe geç

Terim:

-dan[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç だん

Açıklama:

Sıralama sayısı belirten sonek.

Explanation:

Cardinal number suffix.

Not:

İsim olarak "seviye, basamak" demek olsa da sayıların ardından kullanıldığında (örn; nidan, sandan, yondan) sıralama sayısı belirten sonek işlevindedir. Çadō, go gibi geleneksel sanatlarda kullanılan kyū ve dan seviye sistemi 1883'te Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) tarafından jūdōya entegre edilmiş ve sonra diğer savaş sanatlarında kullanılmaya başlamıştır. Kanō'nun ilk öğrencilerinden olan Tomita Tsunejirō (富田 常次郎, 1865 - 1937) ve Saigō Shirō (西郷四郎, 1866 - 1922), bir savaş sanatında siyah kuşak derecesi (dan) almış ilk kişilerdir.

Note:

Even though as a noun it means "step, grade", functions as a suffix to denote "ordinal number" after numbers (e.g. nidan, sandan, yondan). The kyū and dan system, which had been in use in traditional arts such as chadō and go, was introduced to jūdō by Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) in 1883 and then spread to other martial arts.  Tomita Tsunejirō (富田 常次郎, 1865 - 1937) and Saigō Shirō (西郷四郎, 1866 - 1922), earliest students of Kanō, were the first to receive a black belt degree (dan) in a martial arts.

İlgili Terim | Related Terms:

kyū[2], dan[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

nidan, sandan, yondan, godan, rokudan, nanadan, hachidan, kyūdan, jūdan