İçeriğe geç

Terim:

chūshin kinō

Kanji:

中心帰納

Hiragana:

ÇÇÇÇ ちゅうしんきのう

Açıklama:

中心 (chūshin) "merkez, orta" + 帰納 (kinō) "çıkarım". Çıkarım yaparak öncü davranma ve merkezi tutma(?).

Explanation:

中心 (chūshin) "center, middle" + 帰納 (kinō) "inferrence". Acting first by inferring from the opponent. Taking the initiative and keeping the center(?).

Not:

Korindō Aikidō'ya özgü bir terimdir. Genelde kinou yazılır.

Note:

A term specific to Korindō Aikidō. Usually spelled kinou.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-