İçeriğe geç

Terim:

kaburi

Kanji:

Hiragana:

J かぶり

Açıklama:

Kafa, baş.

Explanation:

Head.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu to, bir diğer Japonca okunuşu ise atama'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is to and the other Japanese reading is atama.

İlgili Terim | Related Terms:

atama, to

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

furi kaburi, kaburi shinogi

Terim:

kaburi shinogi

Kanji:

頭鎬

Hiragana:

JJ かぶりしのぎ

Açıklama:

頭 (kaburi) "kafa" + 鎬 (shinogi) "kılıcın yanak kısmı". Yapılan ataktan kılıcın shinogisi ile sıyrılma.

Explanation:

頭 (kaburi) "head" + 鎬 (shinogi) "the bevel of the blade". Parrying the incoming attack with the shinogi of the sword.

Not:

Türkçede matbu olarak sadece Aikido'nun Yapısı'nda (İstanbul, 2011) geçmektedir. İnternette ise sadece aynı kitabın İspanyolca çevirisinde görülmektedir.

Note:

In Turkish literature, only found in Aikido'nun Yapısı (İstanbul, 2011) by Gaku Homma. On the internet, only found in the Spanish translation of the same book.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaeshi

Kanji:

返し

Hiragana:

J かえし

Açıklama:

Geri getirme, döndürme, çevirme.

Explanation:

Bringing back, returning, turning.

Not:

"Geri getirmek, döndürmek, çevirmek" anlamındaki 返す (kaesu) fiilinden. Rendaku ile gaeshi (がえし) olur.

Note:

From the verb 返す (kaesu), which means "to bring back, to return, to turn". Becomes gaeshi (がえし) with rendaku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaeshi waza, kote gaeshi, haya gaeshi, ude gaeshi, hachi no ji gaeshi

Terim:

kaeshi waza

Kanji:

返し技

Hiragana:

JJ かえしわざ

Açıklama:

返し (kaeshi) "döndürme, çevirme" + 技 (waza) "teknik". Kontra-teknik. Rakip teknik yaptığı anda onun bir açığından veya hatasından faydalanıp kontra-teknik yapma.

Explanation:

返し (kaeshi) "returning, turning" + 技 (waza) "technique". Counter-technique. Doing a counter-technique when the opponent makes an opening or a mistake when applying a technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kafuku tanden

Kanji:

下腹丹田

Hiragana:

ÇÇÇÇ かふくたんでん

Açıklama:

下腹 (kafuku) "göbeğin altı" + 丹田 (tanden) "enerji merkezi". Göbeğin, haranın altındaki enerji merkezi.

Explanation:

下腹 (kafuku) "underneath the abdomen" + 丹田 (tanden) "energy center". The energy center below the abdomen, below the hara.

Not:

Bu tandene hara, kikai tanden ve seika tanden de denir.

Note:

Also called hara, kikai tanden or seika tanden.

İlgili Terim | Related Terms:

hara, kikai tanden, seika tanden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kagami biraki

Kanji:

鏡開き

Hiragana:

JJ かがみびらき

Açıklama:

鏡 (kagami) "ayna" + 開き (hiraki) "açma, açış". Japon kültüründe yılın başında uğur getirmesi için kagami mochi adlı yiyeceğin kutusunu kırması. Bazı dōjōlarda bu etkinlik düzenlenir. Etkinlik esnasında antrenman (hatsu geiko, 初稽古) da yapılabilir.

Explanation:

鏡 (kagami) "mirror" + 開き (hiraki) "opening". In Japanese culture, breaking the box of kagami mochi for good luck at the beginning of the year. This event is hold in some dōjōs. A training (hatsu geiko, 初稽古) can also be done during this event.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hatsu geiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kagura mai

Kanji:

神楽舞

Hiragana:

JJJ かぐらまい

Açıklama:

神楽 (kagura) "kamileri eğlendirme" + 舞 (mai) "dans". Kamileri eğlendirme dansı. Morihei Ueshiba'nın antrenmanların başında yaptığı Şintō uygulaması.

Explanation:

神楽 (kagura) "entertaining the kami" + 舞 (mai) "dance". Dance for entertaining the kami. A Shintō exercise that Morihei Ueshiba did at the beginning of the trainings.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kai[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç かい

Açıklama:

Dönüş, döndürme, rotasyon.

Explanation:

Turn, turning, rotation.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu mawasu'dur.

Note:

The Japanese reading of this kanji is mawasu

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

irimi tenkai, kaiten, kaiten nage, karada no senkai, tenkai, tenkai ashi, zenpō kaiten ukemi

Terim:

kai[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç かい

Açıklama:

Kurum, dernek, toplantı.

Explanation:

Foundation, association, meeting.

Not:

Bu kanjin diğer Çince okunuşu e olup etoku, eshaku ve ichi go ichi e terimlerinde görülebilir.

Note:

The other Chinese reading of this kanji is e, which can be seen in the terms etoku, eshaku and ichi go ichi e.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Kōbukai, shinobukai, Zaidan Hōjin Aikikai, Zaidan Hōjin Kōbukai, Dai Nippon Butoku Kai

Terim:

kai[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç かい

Açıklama:

Deniz, okyanus.

Explanation:

Sea, ocean.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kikai tanden

Terim:

kai[4]

Kanji:

Hiragana:

Ç かい

Açıklama:

Açma, başlatma.

Explanation:

Opening, starting.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu hiraku'dur ve bu kanji hiraki ashi teriminde görülebilir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is hiraku, which can be seen in the term hiraki ashi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaiso

Terim:

kaiken

Kanji:

懐剣

Hiragana:

ÇÇ かいけん

Açıklama:

懐 (kai) "kimononun göğüs kısmı" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Genelde kadınlar tarafından kullanılan ve kimononun göğüs kısmında saklanan hançer. Tantōdan daha kısadır.

Explanation:

懐 (kai) "the chest part of the kimono" + 剣 (ken[1]) "sword". A dagger, used mostly by women and kept in the chest part of the kimono. Shorter than tantō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tantō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaisetsu

Kanji:

解説

Hiragana:

ÇÇ かいせつ

Açıklama:

Açıklama, tefsir. Tekniğin açıklaması, anlatılması

Explanation:

Explanation, commentary. The explanation of the technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaisetsu enbu

Terim:

kaisetsu enbu

Kanji:

解説演武

Hiragana:

ÇÇÇÇ かいせつえんぶ

Açıklama:

解説 (kaisetsu) "açıklama, tefsir" + 演武 (enbu) "savaş sanatları gösterisi". Açıklamalı savaş sanatları gösterisi.

Explanation:

解説 (kaisetsu) "explanation, commentary" + 演武 (enbu) "martial arts demonstration". Martial arts demonstration with explanation.

Not:

Japoncada kullanılan bu terim Latin harfleriyle sadece birkaç kez yazılmıştır.

Note:

Though widely used in Japanese, this term has only been written a few times in Latin letters.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaiso

Kanji:

開祖

Hiragana:

ÇÇ かいそ

Açıklama:

開 (kai[4]) "açma, başlatma" + 祖 (so[3]) "ata, cet". Kurucu.

Explanation:

開 (kai[4]) "opening, starting" + 祖 (so[3]) "forefather, ancestor". Founder.

Not:

Morihei Ueshiba'ya atfedilen ünvanlardan biri.

Note:

One of the titles attributed to Morihei Ueshiba.

İlgili Terim | Related Terms:

shiso

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaiten

Kanji:

回転

Hiragana:

ÇÇ かいてん

Açıklama:

回 (kai[1]) "dönüş, döndürme, rotasyon" + 転 (ten[2]) "hareket etme, dönme". Dönme, yuvarlanma, rotasyon.

Explanation:

回 (kai[1]) "turn, turning, rotation" + 転 (ten[2]) "shift, turning, moving". Turning, revolving, rotation.

Not:

Kaiten (回転) ve tenkai (転回) terimleri aynı kanjilerle yazılsa da kaiten bir eksenin etrafında dairesel bir dönüşü (örneğin bir teker), tenkai ise bir noktada açı değiştirerek rotasyon yapmayı (örneğin günebakan çiçeği) ifade eder.

Note:

Although the terms kaiten (回転) and tenkai (転回) are written with the same kanji, kaiten refers to a circular rotation around an axis (for example, a wheel), while tenkai refers to a rotation at one point (for example, sunflower).

İlgili Terim | Related Terms:

tenkai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaiten nage, kaiten ukemi

Terim:

kaiten nage

Kanji:

回転投げ

Hiragana:

ÇÇJ かいてんなげ

Açıklama:

回転 (kaiten) "dönme, yuvarlanma, rotasyon" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Dairesel fırlatış. Ukeyi kolundan ittirerek teker gibi fırlatma.

Explanation:

回転 (kaiten) "turning, revolving, rotation" + 投げ (nage) "throw, thrower". Circular throw. Throwing the uke like a wheel by pushing forward from the arm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uchi kaiten nage, soto kaiten nage

Terim:

kaiten ukemi

Kanji:

回転受け身

Hiragana:

ÇÇJÇ かいてんうけみ

Açıklama:

回転 (kaiten) "Dönme, yuvarlanma, rotasyon" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Tam tur takla atarak ukemi.

Explanation:

回転 (kaiten) "turning, revolving, rotation" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Full roll ukemi.

Not:

Mawari ukemi (回受け身) de denir. Öne olursa zenpō kaiten ukemi (前方回転受け身), geriye olursa ushiro kaiten ukemi (後ろ回転受け身) denir.

Note:

Also called mawari ukemi (回受け身). Forward kaiten ukemi is called zenpō kaiten ukemi (前方回転受け身) and backward kaiten ukemi is called ushiro kaiten ukemi (後ろ回転受け身).

İlgili Terim | Related Terms:

mawari ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaizen

Kanji:

改善

Hiragana:

ÇÇ かいぜん

Açıklama:

改 (kai) "düzeltme, değişim" + 善 (zen) "iyilik, hayır". Gelişim, geliştirme, daha iyiye ulaşmaya çabalama.

Explanation:

改 (kai) "correcting" + 善 (zen) "goodness, good deed". Betterment, improvement, being in search of the better.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kajō

Kanji:

ケ条

Hiragana:

ÇÇ かじょう

Açıklama:

Madde, konu. Yoshinkan Aikidō'da ilk dört temek tekniğin adında 教 (kyō[1]) eşdeğeri olarak kullanılır.

Explanation:

Article, item. Used in the names of first four basic techniques in Yoshinkan Aikidō as an equivalent of 教 (kyō[1]).

Not:

Daitō-ryū'da kullanılan kajō terimi 1950'lere kadar aikidō için kullanılmıştır. Kisshomaru Ueshiba 1957 tarihli 合気道 (Aikidō) başlıklı kitapta ilk beş teknik ismini kajō terimi ile değil kyō[1] terimi ile yazmıştır.

Note:

The term kajō, used in Daitō-ryū was applied to aikidō techniques until mid-1950's. In his 1957 book 合気道 (Aikidō), Kisshomaru Ueshiba applied the term kyō[1] for the first 5 techniques.

İlgili Terim | Related Terms:

kyō[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ikkajō, nikajō, sankajō, yonkajō, gokajō

Terim:

kakae dori

Kanji:

抱え取り

Hiragana:

JJ かかえどり

Açıklama:

抱え (kakae) "sarılmak, kollarla sarmak" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Kollarla arkadan veya önden sarılma.

Explanation:

抱え (kakae) "embracing, holding between arms" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Hugging, holding between the arms from the front or the back.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kakari keiko

Kanji:

掛かり稽古

Hiragana:

JÇÇ かかりけいこ

Açıklama:

掛かり (kakari) "saldırı" + 稽古 (keiko) "antrenman". Saldırı antrenmanı. Motodachi açık vererek kakarite'nin kendisine saldırmasına şans verir ve kakarite saldırır.

Explanation:

掛かり (kakari) "attack" + 稽古 (keiko) "training". Attack training. Motodachi gives an opening and lets the kakarite attack himself/herself.

Not:

懸かり稽古 olarak da yazılmaktadır.

Note:

Also spelled 懸かり稽古.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kakarite

Kanji:

掛かり手

Hiragana:

JJ かかりて

Açıklama:

掛かり (kakari) "saldırı" + 手 (-te[2]) "yapan kişi belirten sonek". Saldıran kişi.

Explanation:

掛かり (kakari) "attack" + 手 (-te[2]) "suffix denoting person who does something". The attacker.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

motodachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kakato

Kanji:

Hiragana:

J かかと

Açıklama:

Topuk.

Explanation:

Heel.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kake

Kanji:

掛け

Hiragana:

J かけ

Açıklama:

Saldırı, asma, asış. Özellikle jūdōda, tekniğin son evresi, fırlatıp bitirme evresi.

Explanation:

Attack, hanging, suspending. Especially in jūdō, the last phase of the technique, throwing phase of a technique.

Not:

"Saldırmak, asmak, askıya almak" anlamındaki 掛ける (kakeru) fiilinden.

Note:

From the verb 掛ける (kakeru), which means "to attack, to hang, to suspend".

İlgili Terim | Related Terms:

tori[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

nafudakake, gonin gake, sannin gake, ninin gake, taninzu gake, yonnin gake,

Terim:

kaku obi

Kanji:

角帯

Hiragana:

ÇJ かくおび

Açıklama:

角 (kaku) "düz, açılı" + 帯 (obi) "kemer, kuşak". Kalın ve düz geleneksel kuşak. Bugün bazı budō sanatlarında halen kullanılmaktadır.

Explanation:

角 (kaku) "düz, açılı" + 帯 (obi) "kemer, kuşak". Kalın ve düz geleneksel kuşak. Bugün bazı budō sanatlarında halen kullanılmaktadır.

Not:

Dave Lowry'nin (2006) belirttiğine göre pamuk kemerler 1907'de jūdōda kullanıma girmiştir. Daha öncesinde kaku obi kullanılıyordu.

Note:

As stated by Dave Lowry (2006), the cotton belts came into use in jūdō in 1907. The belt used in budō was kaku obi prior to that.

İlgili Terim | Related Terms:

obi

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kakuto[1]

Kanji:

鶴頭

Hiragana:

ÇÇ かくと

Açıklama:

鶴 (kaku) "turna" + 頭 (to) "kafa". Turna kafası. Bileğin dışıyla vurmak için elin turna kafası şeklinde tutulması.

Explanation:

鶴 (kaku) "crane" + 頭 (to) "head". Crane head. Holding the wrist in the shape of a crane head to strike with its back.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kakutō[2]

Kanji:

格闘

Hiragana:

ÇÇ かくとう

Açıklama:

Ful kontakt dövüş.

Explanation:

Full contact fighting.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kamae

Kanji:

構え

Hiragana:

J かまえ

Açıklama:

Duruş, postür, hazır duruş.

Explanation:

Stance, posture, a ready stance.

Not:

"İnşa etmek, kurmak" anlamındaki 構える (kamaeru) fiilinden. Bu kelime rendaku sonucu gamae (がまえ) olur.

Note:

From the verb 構える (kamaeru) meaning "to build, to construct". Becomes gamae (がまえ) with rendaku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hassō no kamae, chudan no kamae, jōdan no kamae, gedan no kamae, kamae no kamae, kokoro gamae, migamae, mugamae, waki gamae, ki gamae, aigamae ate

Terim:

kami budō

Kanji:

神武道

Hiragana:

JÇÇ かみぶどう

Açıklama:

神 (kami[1]) "kami" + 武道 (budō) "budō". Kami budōsu, Ueshiba'ya göre ilahî budō.

Explanation:

神 (kami[1]) "kami" + 武道 (budō) "budō". The budô of kami, the divine budô.

Not:

Morihei Ueshiba Shin Budō dergisinin Haziran 1941 sayısında aikidōdan yeni bir budō, ilahî bir budō olarak bahsederken kami budō ifadesini kullanır. "Kami" anlamındaki 神 kanjisinin Çince okunuşu shin'dir. Morihei Ueshiba bu eşseslilikten yola çıkarak "yeni budō" anlamındaki shinbudō (新武道) kelimesi ile sözel bir ilişki kurmuş olabilir.

Note:

Morihei Ueshiba refers to aikidō as kami budō in an article in Shin Budō in June 1941 and speaks of aikidō as the new budō, divine budō. The Chinese reading of the kanji 神, which means "kami", is shin. Morihei Ueshiba may have used that homophony with shinbudō (新武道), which means "new budō".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kami[1]

Kanji:

Hiragana:

J かみ

Açıklama:

Ruh, tanrı. Şintō inancında doğadaki her şeyde bulunan ve ibadet edilen ruhlar.

Explanation:

Spirit, deity. Spirits that are in everything and that are the main subject of worship of Shintō.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşları shin ve jin'dir. Jin okunuşu Aiki Jinja (合気神社) teriminde, shin okunuşu ise Shintō (神道) ve kishin (帰神) terimlerinde görülebilir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are shin and jin. The reading jin can be seen in the term Aiki Jinja (合気神社) and the reading shin can be seen in the terms Shintō (神道) and kishin (帰神).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kamidana, kami budō, kannagara no michi, Sarutahiko no Ōkami, kagura mai, kami musubi

Terim:

kami[2]

Kanji:

Hiragana:

J かみ

Açıklama:

Yüksek, üst.

Explanation:

Above, top.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is .

İlgili Terim | Related Terms:

[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kamiza, kamiza ni rei

Terim:

kamidana

Kanji:

神棚

Hiragana:

JJ かみだな

Açıklama:

神 (kami[1]) "kami" + 棚 (tana) "raf". Dōjōlarda dinsel objelerin konduğu raf.

Explanation:

神 (kami[1]) "kami" + 棚 (tana) "shelf". A shelf in dōjō where religious objects are placed.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kamiza

Kanji:

上座

Hiragana:

JÇ かみざ

Açıklama:

上 (kami[2]) "yüksek, üst" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Yüksek oturma yeri. Dōjōda girişin/kapının karşısında ve en uzağında kalan taraf veya duvar. Japon kültüründe rütbe veya saygınlık bakımından en üst kişi, kapalı mekandayken kapıdan en uzak yere otururdu. Kapı tarafı aşağı taraf, zıt tarafı da yukarı taraf olarak düşünülmeli.

Explanation:

上 (kami[2]) "up, high" + 座 (za) "sitting, seat". In a dōjō, the side which is across and furthest from the entrance/door, which is considered the head side. In Japan, the person with highest status or prestige would sit farthest to the entrance/door when indoors. The door side is the lower side and the opposite is the upper side.

Not:

上 kanjisinin Çince okunuşu'dur, örneğin jōdan.

Note:

The Chinese reading of 上 is , as in jōdan.

İlgili Terim | Related Terms:

jōseki, shimoseki, shimoza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kamiza ni rei

Terim:

kamiza ni rei

Kanji:

上座に礼

Hiragana:

JÇÇ かみざにれい

Açıklama:

上座 (kamiza) "kamiza" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Kamizaya selam verme komutu.

Explanation:

上座 (kamiza) "kamiza" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Command for bowing to the kamiza.

Not:

Bir kamizanın olmadığı durumlarda (örneğin açık havada) shōmen ni rei demek tercih edilebilir.

Note:

Using the phrase shōmen ni rei would better suit in cases where there is no kamiza around (e.g. during outdoors training).

İlgili Terim | Related Terms:

sensei ni rei, otagai ni rei, shōmen ni rei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kan

Kanji:

Hiragana:

Ç かん

Açıklama:

Büyük bina, hane, konak.

Explanation:

Large building, villa, mansion.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kanchō, Kōbukan Dōjō

Terim:

kanchō

Kanji:

館長

Hiragana:

ÇÇ かんちょう

Açıklama:

館 (kan) "büyük bina, hane, konak" + 長 (chō) "uzun, eski, yaşlı, lider". Budōda bir ekol veya dōjō lideri, yöneticisi.

Explanation:

館 (kan) "large building, villa, mansion" + 長 (chō) "long, old, senior, leader". The leader of a dōjō or an ecole, head in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kangeiko

Kanji:

寒稽古

Hiragana:

ÇÇÇ かんげいこ

Açıklama:

寒 (kan) "soğuk, kış, kış ortası" + 稽古 (keiko) "antrenman". Soğuk havada antrenman yapma. Kış ortası antrenmanı. Konfor alanının dışına çıkmak ve doğal iklim şartlarında çalışmış olmak için kış ortasında, çoğunlukla açık havada yapılan özel antrenman.

Explanation:

寒 (kan) "cold, winter, midwinter" + 稽古 (keiko) "training". Training in cold weather. Midwinter training. A special training done in the middle of winter, usually outdoors, to get out of the comfort zone and to practice under natural weather conditions.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shochūgeiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kannagara no michi

Kanji:

随神の道

Hiragana:

JJJ かんながらのみち

Açıklama:

随神 (kannagara) "kami" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Tanrıların, kamilerin yolu. Mitsugi Saotome'ye göre aikidōnun evriminde kannagara no michi'nin önemli bir payı vardır. bkz; Interview with Mitsugi Saotome, Part 1

Explanation:

随神 (kannagara) "kami" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". The way of the gods, of the kami. According to Mitsugi Saotome, the development of aikidō was closely related with kannagara no michi. see; Interview with Mitsugi Saotome, Part 1

Not:

Bir iddiaya göre kannagara kelimesi, Şintō (神道) kelimesindeki kanjilerin Japonca okunuşları ile oluşan kelimedir. Şintō inancı köken itibariyle bir Japon inancı olduğu için ve Çin-Japon savaşı esnasında Çin'e karşı bir antipati olduğu için bu inancın adının Çince okunmasının reddi savunulmuş ve ortaya kannagara kelimesi çıkmıştır.

Note:

According to one claim, the word kannagara is a word formed by the Japanese pronunciation of the kanjis in the word Shintō (神道). Because the Shintō belief was originally a Japanese belief and Japanese had an aversion to China during the Sino-Japanese war, some Japanese rejected to the Chinese reading and thus the kannagara reading emerged.

İlgili Terim | Related Terms:

Shintō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kanren waza

Kanji:

関連技

Hiragana:

ÇÇJ かんれんわざ

Açıklama:

関連 (kanren) "ilişki, bağlılık" + 技 (waza) "teknik". Bağlı teknikler. İlk teknik başarısız olduğunda tekniği uygun şekilde değiştirip devam etme veya tekniği yineleme.

Explanation:

関連 (kanren) "relationship, junction" + 技 (waza) "technique". Connected techniques. Changing or repeating the technique and continuing accordingly when the initial technique fails.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kansetsu

Kanji:

関節

Hiragana:

ÇÇ かんせつ

Açıklama:

Eklem.

Explanation:

Joint.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kansetsu waza

Terim:

kansetsu waza

Kanji:

関節技

Hiragana:

ÇÇJ かんせつわざ

Açıklama:

関節 (kansetsu) "eklem" + 技 (waza) "teknik". Eklemlere yapılan teknik(ler).

Explanation:

関節 (kansetsu) "joint" + 技 (waza) "technique". Techniques on joint(s).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kanzashi

Kanji:

Hiragana:

J かんざし

Açıklama:

Firkete, saç tokası. Kadınlar tarafından delici silah olarak da kullanılan saç tokası.

Explanation:

Hairpin. A hairpin that is used by women for stabbing, sticking.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kaotsuki

Kanji:

顔付き

Hiragana:

JJ かおつき

Açıklama:

Yüz, çehre.

Explanation:

Face, countenance.

Not:

İlk kanjinin Çince okunuşu gan, Japonca okunuşu kao'dur. Bileşik kelime olduğu için kao tsuki şeklinde boşlukla yazılmamalı.

Note:

The Japanese reading of the first kanji is kao and the Chinese reading is gan. Shouldn't be spelled with a space in between as kao tsuki as this is a compound word.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kara

Kanji:

-

Hiragana:

J から

Açıklama:

"-den, -dan" anlamında edattır.

Explanation:

Adverb equivalent to "from".

Not:

Henka waza teknik isimlerinde (örn: ikkyō kara irimi nage 一教から入身投げ "ikkyōdan irimi nage") veya bir teknik sırası içinde bir aralığı belirtmede kullanılır (örn; ikkyō kara gokyō 一教から五教 "ikkyodan gokyōya kadar").

Note:

Used in henka waza technique names (eg: ikkyō kara irimi nage 一教から入身投げ "ikkyō to irimi nage") or to indicate a range in a sequence of techniques (eg, ikkyō kara gokyō 一教から五教 "ikkyō to gokyō").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

karada

Kanji:

Hiragana:

J からだ

Açıklama:

Vücut.

Explanation:

Body.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu tai, Japonca okunuşu karada'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is tai, the Japanese reading is karada.

İlgili Terim | Related Terms:

shin[4], tai[1], mi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

karada no senkai, karada no sayū mawashi undō, karada no zengo

Terim:

karada no sayū mawashi undō

Kanji:

体め左右回し運動

Hiragana:

JÇÇJÇÇ からだめさゆうまわしうんどう

Açıklama:

体 (karada) "vücut" + め (no) "tamlama partikeli" + 左右 (sayū) "sol-sağ" + 回し (mawashi) "dönüş, döndürme, rotasyon" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Vücudun dikey eksende ve ayaklar sabitken sağa ve sola savrulduğu ısınma egzersizi.

Explanation:

体 (karada) "body" + め (no) "compound particle" + 左右 (sayū) "left-right" + 回し (mawashi) "turn, turning, rotation" + 運動 (undō) "physical exercise". Warm-up exercise in which the body is swung to the left and right in a vertical axis with the feet stationary.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

karada no senkai

Kanji:

体め旋回

Hiragana:

JÇÇ からだめせんかい

Açıklama:

体 (karada) "vücut" + め (no) "tamlama partikeli" + 旋回 (senkai) "dönme, gidip gelme, devir". Vücudu çevirme, döndürme.

Explanation:

体 (karada) "body" + め (no) "compound particle" + 旋回 (senkai) "turning, revolution, going around". Turning, rotating the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

karada no zengo

Kanji:

体め前後

Hiragana:

JÇÇ からだめぜんご

Açıklama:

体 (karada) "vücut" + め (no) "tamlama partikeli" + 前後 (zengo) "ileri-geri". Vücudun öne ve arkaya büküldüğü ısınma egzersizi.

Explanation:

体 (karada) "body" + め (no) "compound particle" + 前後 (zengo) "front-back". A warm up exercise of bending the body forward and backwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

karaibari

Kanji:

空威張り

Hiragana:

JÇJ からいばり

Açıklama:

空 (kara) "boş, sahte" + 威 (i[2]) "güç, kuvvet" + 張り(hari) "yayma, saçma". Sahte güç yaymak, güçlüymüş gibi gözükme.

Explanation:

空 (kara) "empty, false" + 威 (i[2]) "power, force" + 張り(hari) "spreading, expanding". Expanding false power, pretending to have power.

Not:

İnternet ortamında Latin harfleriyle aikidō bağlamında sadece referanstaki metinde tespit edilmiştir.

Note:

Only attested in the referenced text on the internet in in Latin script in the context of aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

karami

Kanji:

絡み

Hiragana:

J からみ

Açıklama:

Dolama, özellikle rakibin kollarını birbirine dolama.

Explanation:

Entanglement, especially entangling the opponent's arms.

Not:

"Dolamak" anlamındaki 絡める (karameru) fiilinden.

Note:

From the verb 絡める (karameru), which means "to entangle".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ude garami, jūji garami nage, ebi garami

Terim:

karui geiko

Kanji:

軽い稽古

Hiragana:

JÇÇ かるいげいこ

Açıklama:

軽い (karui) "hafif" + 稽古 (keiko) "antrenman". Hafif antrenman.

Explanation:

軽い (karui) "light" + 稽古 (keiko) "training". Light training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

katai geiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kashaki uchi

Kanji:

?

Hiragana:

? かしゃきうち

Açıklama:

Devamlı atak.

Explanation:

Continuous attack.

Not:

Bu terime sadece aikidō terimleri listelerinde rast gelinmiştir ve kanjisi veya hiraganası bulunamamıştır, yanlış bir terim olma ihtimali vardır. Benzer anlam için renzoku waza terimine bakabilirsiniz.

Note:

This term is only encountered in aikidō glossaries and no kanji or hiragana usage were found. There is a possibility that it is an incorrect term. See the term renzoku waza for a similar meaning.

İlgili Terim | Related Terms:

renzoku waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kashira

Kanji:

Hiragana:

J かしら

Açıklama:

Kılıç kabzasının (tsuka) en uç kısmındaki kapakçık.

Explanation:

The pommel at the bottom of the hilt (tsuka) of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kashiwade

Kanji:

柏手

Hiragana:

JJ かしわで

Açıklama:

柏 (kashiwa) "meşe" + 手 (te[1]) "el, metot". El çırpma. Şintō'da kamilerin dikkatini çekme amaçlı olup bazı dōjōlarda antrenman başı ve sonundaki selamlamada yapılan alkış.

Explanation:

柏 (kashiwa) "oak" + 手 (te[1]) "hand, method". Hand clap. The Shintō practice of clapping the hands in front of the kamidana to calling out the kami. This is practiced in some dōjōs at the beginning and the end of classes.

Not:

Bu eyleme neden "meşe el" dendiği anlaşılamadı.

Note:

The reason for the name "oak hand" is unclear.

İlgili Terim | Related Terms:

hakushu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kasumi no kamae

Kanji:

霞の構え

Hiragana:

JÇ かすみのかまえ

Açıklama:

霞 (kasumi) "sis, pus" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Puslu kamae. Kılıcı omuz hizasında yere paralel, ucu karşıya bakacak şekilde tutarak alınan kamae.

Explanation:

霞 (kasumi) "fog, haze" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Hazy kamae. Kamae taken by holding the sword parallel to the ground at shoulder level, with the tip facing forward.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kasumi no ken

Kanji:

霞の剣

Hiragana:

JÇ かすみのけん

Açıklama:

霞 (kasumi) "sis, pus" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Puslu kılıç. Kılıç hareketlerini ufak tutup rakibe tahminde bulunabileceği bir emare vermeme.

Explanation:

霞 (kasumi) "fog, haze" + の (no) "compound particle" + 剣 (ken[1]) "sword". Hazy sword. Keeping the sword movements small and not giving the opponent a predictable visual clue.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kasutori

Kanji:

粕取り / 糟取り

Hiragana:

JJ かすとり

Açıklama:

Sake üretiminde elde edilen bir yan ürün.

Explanation:

A by-product obtained in the production of sake.

Not:

Morihei Ueshiba ilk dört temel teknik olan ikkyō, nikyō, sankyō ve yonkyōyu kasutori'ye, yani fazla malzeme atıldıktan sonra elde kalan posaya benzetmiştir.

Note:

Morihei Ueshiba resembled the first four basic techniques, ikkyō, nikyō, sankyō, and yonkyō, to kasutori, or pulp, which is what is left after removing the extra things.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kata[1]

Kanji:

Hiragana:

J かた

Açıklama:

Tek, iki şeyden biri. Budōda atak isimlerinde tek uzuv (omuz, el, dirsek) belirtir.

Explanation:

Single. One of two things, one of a pair (of hands, shoulders, elbows) in budō.

Not:

kata[2], kata[3] ve kata[4] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with kata[2], kata[3] and kata[4]

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

katate, katahiza dachi

Terim:

kata[2]

Kanji:

Hiragana:

J かた

Açıklama:

Omuz.

Explanation:

Shoulder.

Not:

kata[1], kata[3] ve kata[4] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with kata[1], kata[3] and kata[4].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kata dori, ryōkata mochi, ryōkata dori

Terim:

kata[3]

Kanji:

型 / 形

Hiragana:

J かた

Açıklama:

Model, form, şekil. Budōda solo ve partnerli olarak yapılan önceden belirlenmiş hamleler silsilesi.

Explanation:

Model, form, shape. In budō, a series of prearranged movements which is performed solo or with others.

Not:

kata[1], kata[2] ve kata[4] ile karıştırılmamalıdır. Rendaku durumunda gata (がた) yazılır.

Note:

Not to be confused with kata[1], kata[2] and kata[4]. Spelled gata (がた) when rendaku occurs.

İlgili Terim | Related Terms:

[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mochigata, katageiko, koryū no kata, seitei gata, kurigata

Terim:

kata[4]

Kanji:

Hiragana:

J かた

Açıklama:

Yön, taraf.

Explanation:

Direction, side.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu'dur. Kata[1], kata[2] ve kata[3] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is . Not to be confused with kata[1], kata[2] and kata[3]

İlgili Terim | Related Terms:

[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

arukikata

Terim:

katageiko

Kanji:

形稽古

Hiragana:

JÇÇ かたげいこ

Açıklama:

形 (kata[3]) "model, form, şekil" + 稽古 (keiko) "antrenman". Kata şeklinde antrenman yapma.

Explanation:

形 (kata[3]) "model, form, shape" + 稽古 (keiko) "training". Practice in the form of kata.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katahiza dachi

Kanji:

膝立ち

Hiragana:

JJJ かたひざだち

Açıklama:

(kata[1]) "iki şeyin teki" + 膝 (hiza) "diz" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Tek dizin yerde olduğu duruş.

Explanation:

(kata[1]) "one of a pair" + 膝 (hiza) "knee" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". A stance in which one knee is on the ground.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katai geiko

Kanji:

固い稽古

Hiragana:

JÇÇ かたいげいこ

Açıklama:

固い (katai) "sert, çetin" + 稽古 (keiko) "antrenman". Sert ve çetin antrenman.

Explanation:

固い (katai) "hard, tough" + 稽古 (keiko) "training". Hard and tough training.

Not:

固 kanjisinin Japonca okunuşları katameru ve katai, Çince okunuşu ise ko'dur. bkz; ko[3] maddesi

Note:

The Chinese reading of the kanji 固 is ko, the Japanese readings are katameru or katai. See ko[3]

İlgili Terim | Related Terms:

karui geiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katame

Kanji:

固め

Hiragana:

J かため

Açıklama:

Sabitleştirme, immobilize etme, yere düşürülmüş ukeyi etkisiz halde sabit tutma.

Explanation:

Holding firm, immobilizing, keeping the dropped uke immobilized on the ground.

Not:

"Sabitleştirmek" anlamındaki 固まる (katamaru) fiilinden. Rendaku durumunda gatame (がため) yazılır.

Note:

From the verb 固まる (katamaru), which means "to make firm". Spelled gatame (がため) when rendaku occurs.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

katame waza, ude gatame, nage katame waza

Terim:

katame waza

Kanji:

固め技

Hiragana:

JJ かためわざ

Açıklama:

固め (katame) "sabit tutma, immobilizasyon" + 技 (waza) "teknik". Sonu katame ile biten teknikler. Katame teknikleri.

Explanation:

固め (katame) "holding firm, immobilisation" + 技 (waza) "technique". Techniques that end with a katame. Katame techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katana

Kanji:

Hiragana:

J かたな

Açıklama:

Kavisli ve tek tarafı keskin samuray kılıcı.

Explanation:

Curved long sword with one cutting edge.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu 'dur. "Kılıç" anlamındaki genel kelime ken'dir. Katana spesifik bir kılıç türüdür. Rendaku durumunda gatana (がたな) yazılır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is . The generic word for "sword" is ken. Katana is a spesific type of sword. Spelled gatana (がたな) in the case of rendaku.

İlgili Terim | Related Terms:

[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tegatana, tegatana no dōsa

Terim:

katate

Kanji:

片手

Hiragana:

JJ かたて

Açıklama:

片 (kata[1]) "iki şeyin teki" + 手 (te[1]) "el, metot". Tek el.

Explanation:

片 (kata[1]) "one of a pair" + 手 (te[1]) "hand, method". One hand, single hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

katate dori, katate ryōte dori, katate tōma uchi

Terim:

katate dori

Kanji:

片手取り

Hiragana:

JJJ かたてどり

Açıklama:

片手 (katate) "tek el" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Tek elle tek eli tutma.

Explanation:

片手 (katate) "single hand" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Grabbing one hand with one hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gyaku hanmi katate dori, ai hanmi katate dori

Terim:

katate giri

Kanji:

片手斬り

Hiragana:

JJJ かたてぎり

Açıklama:

片手 (katate) "tek el" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Kılıcı tek elle tutarak kesiş.

Explanation:

片手 (katate) "single hand" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Cutting with one hand grabbing the sword

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katate ryōte dori

Kanji:

片手両手取り

Hiragana:

JJJJJ かたてりょうてどり

Açıklama:

片手 (katate) "tek el" + 両手 (ryōte) "çift el" 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Çift elle rakibin tek elini tutma.

Explanation:

片手 (katate) "single hand" + 両手 (ryōte) "both hands" 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Holding partner's one hand with two hands.

Not:

Morote dori de denir.

Note:

Also called morote dori.

İlgili Terim | Related Terms:

morote dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katate tōma uchi

Kanji:

片手遠間打ち

Hiragana:

JJJJJ かたておちまうち

Açıklama:

片手 (katate) "tek el" + 遠間 (tōma) "uzak mesafe" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Silahı (ken, jō vs.) tek elle tutarak yapılan uzun mesafe vuruşu.

Explanation:

片手 (katate) "single hand" + 遠間 (tōma) "far distance" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". A long distance single-handed hit with the weapon (ken, jō etc.)

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

katsuhayabi

Kanji:

勝速日

Hiragana:

JJJ かつはやび

Açıklama:

勝 (katsu) "zafer" + 速 (haya) "hızlı" + 日 (hi) "güneş ışığı". Güneş ışığı hızında zafer. Tekniğin göz açayıp kapayıncaya kadar gerçekleşmesi.

Explanation:

勝 (katsu) "victory" + 速 (haya) "quick" + 日 (hi) "sunlight". Victory at the speed of sunlight.

Not:

Bu ifade birçok farklı şekilde daha yorumlanabilmektedir. Morihei Ueshiba'nın yakın öğrencilerinden olan Hikitsuchi Michio'nun (引土道雄, 1923 - 2004) tarif ettiği katsuhayabi'de kihon waza tekniklerinden ziyade atemilerin olması dikkat çekicidir. Kachihayabi de denir.

Note:

This expression can be interpreted in many different ways. It is noteworthy that in katsuhayabi described by Hikitsuchi Michio (引土道雄, 1923 - 2004), a close student of Morihei Ueshiba, there are atemis rather than kihon waza techniques. Also called kachihayabi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

masakatsu agatsu katsuhayabi

Terim:

katsujinken

Kanji:

活人剣

Hiragana:

ÇÇÇ かつじんけん

Açıklama:

活 (katsu) "yaşam" + 人 (jin) "insan" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Yaşam veren kılıç. Öldürmeme, zarar vermeme seçeneği olduğunda öldürmeyen, zarar vermeyen kılıç, kişi, ruh veya düşünce.

Explanation:

活 (katsu) "life" + 人 (jin) "human" + 剣 (ken[1]) "sword". Life-giving sword. A non-killing, non-harming sword, person, spirit, or thought when there is the option of not killing or harming.

Not:

Yagyū Munenori (柳生 宗矩, 1571 - 1646) 1632'de yazdığı Heihō kadensho (兵法家伝書) adlı metinde bu kavramın önemini vurgular.

Note:

Yagyū Munenori (柳生 宗矩, 1571 - 1646) emphasizes the importance of this concept in his 1632 text Heihō kadensho (兵法家伝書).

İlgili Terim | Related Terms:

satsunintō, satsujinken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kayoi deshi

Kanji:

通い弟子

Hiragana:

JÇÇ かよいでし

Açıklama:

通い (kayoi) "gidip gelme" + 弟子 (deshi) "izdeş, öğrenci". Dōjōda yatılı olmayıp gidip gelen öğrenci.

Explanation:

通い (kayoi) "commuting, going back and forth" + 弟子 (deshi) "disciple, student". Commuting disciple. A non-live in disciple.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchi deshi, soto deshi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

keichū

Kanji:

頸中

Hiragana:

ÇÇ けいちゅう

Açıklama:

頸 (kei) "boyun" + 中 (chū) "orta". Kafanın omurga ile birleştiği yer. Boynun arkası, ense.

Explanation:

頸 (kei) "neck" + 中 (chū) "middle". Place where the spine joins the head. Back of the neck, nape.

Not:

頸中 kanjileri Çince okunuşlar keichū, Japonca okunuşla kubi naka olur. Kubi naka terimi budō'dan ziyade zoolojide kullanılsa da birkaç terimcede görülebilir.

Note:

The Chinese reading for the kanjis 頸中 is keichū and the Japanese reading is kubi naka. Though the term kubi naka is used in the field of zoology rather than budō, it can be seen in some glossaries.

İlgili Terim | Related Terms:

kubi naka

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

keijōjutsu

Kanji:

警杖術

Hiragana:

ÇÇÇ けいじょうじゅつ

Açıklama:

警 (kei) "polis" + 杖 ([1]) "jō" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Polis sopası sanatı. Japonya'da polis gücünün çalıştığı jō sanatı. Polis copu sanatı.

Explanation:

警 (kei) "police" + 杖 ([1]) "jō" + 術 (jutsu) "technique, art". The jō art which the police force trains in Japan. Police bat art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

keiko

Kanji:

稽古

Hiragana:

ÇÇ けいこ

Açıklama:

稽 (kei) "inceleme, araştırma" + 古 (ko[1]) "eski, antik". Eskinin bilgisini araştırma. Eskiden öğrenilenleri araştırma. Talim etme. Antrenman.

Explanation:

稽 (kei) "investigate, study" + 古 (ko[1]) "old, ancient". Studying the knowledge of the old. Studying the past. Training.

Not:

Rendaku olduğunda geiko (げいこ) yazılır.

Note:

Spelled geiko (げいこ) when rendaku occurs.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

keikogi, keiko shōkōn, keikogi, jū no geiko, gō no geiko, tateki geiko, yagai geiko, asa geiko, ato geiko, yakusoku geiko, awase geiko, etsunen geiko, futsū geiko, gokaku geiko, hatsu geiko, hikitate keiko, hitori geikojiyū geiko, kangeiko, karui geiko, katageiko, katai geiko, shochūgeiko, mitori geiko

Terim:

keiko shōkon

Kanji:

稽古照今

Hiragana:

ÇÇÇÇ けいこしょうこん

Açıklama:

稽古 (keiko) "antrenman" + 照今 (shōkon) "şimdiyi aydınlatma". "Geçmiştekileri araştırarak bugünü aydınlatma" anlamında deyimdir.

Explanation:

稽古 (keiko) "training" + 照今 (shōkon) "enlightening the present". It is an idiom meaning "enlightening the present by studying the past".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

keiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

keikogi

Kanji:

稽古着

Hiragana:

ÇÇJ けいこぎ

Açıklama:

稽古 (keiko) "antrenman" + 着 (-gi[1]) "kıyafet belirten sonek". Antrenman kıyafeti, keiko kıyafeti.

Explanation:

稽古 (keiko) "training" + 着 (-gi[1]) "suffix for denoting clothes". Training outfit, keiko uniform.

Not:

Bugün çoğu sanatta kullanılan keikogi 1910'lu yılların başında Jigorō Kanō tarafından yaygınlaştırılmıştır.

Note:

Keikogi, which is used in most arts today, was popularized by Jigorō Kanō in the early 1910s.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

keiraku chiryō

Kanji:

経絡治療

Hiragana:

ÇÇÇÇ けいらくちりょう

Açıklama:

経絡 (keiraku) "Doğu tıbbında meridyen" + 治療 (chiryō) "tedavi". Meridyen tedavisi. Vücutta belli noktalara uygulanan bir tedavi yöntemi.

Explanation:

経絡 (keiraku) "Meridian in Eastern medicine" + 治療 (chiryō) "treatmant". Meridian treatment. Curing via certain points on the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

ken dori

Kanji:

剣取り

Hiragana:

ÇJ けんどり

Açıklama:

剣 (ken[1]) "kılıç" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin elinden silahı alma.

Explanation:

剣 (ken[1]) "sword" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Seizing the weapon of the opponent.

Not:

Tachi dori (太刀取り) de denir. David Jones'un (2001, s. 56) belirttiğine göre Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'ya rakipten silahı alma (ken dori) tekniklerini Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu'nun (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127) oğlu Minamoto no Yoshikiyo (源 義清, 1075? - 1149?) katmıştır.

Note:

Also called tachi dori (太刀取り). According to David Jones (2001, p. 56), sword-taking (ken dori) techniques were added to Daitō-ryū Aiki-jūjutsu by Minamoto no Yoshikiyo (源 義清, 1075? - 1149?), son of Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu'nun (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127).

İlgili Terim | Related Terms:

tachi dori

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

ken tai jō

Kanji:

剣対丈

Hiragana:

ÇÇÇ けんたいじょう

Açıklama:

剣 (ken[1]) "kılıç" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 丈 ([1]) "jō". Ken ile jō'nun karşılıklı çalışması. Ken ile jō atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

剣 (ken[1]) "sword" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 丈 ([1]) "jō". Ken and jō's mutual practice. Defending against a jō attack with a ken.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

ken tai ken

Kanji:

剣対剣

Hiragana:

ÇÇÇ けんたいけん

Açıklama:

剣 (ken[1]) "kılıç" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Ken ile ken'in karşılıklı çalışması. Ken ile ken atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

剣 (ken[1]) "sword" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 剣 (ken[1]) "sword". Ken and ken's mutual practice. Defending against a ken attack with a ken.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

ken tai tantō

Kanji:

剣対短刀

Hiragana:

ÇÇÇÇ けんたいたんとう

Açıklama:

剣 (ken[1]) "kılıç" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 短刀 (tantō) "tantō". Ken ile tantō'nun karşılıklı çalışması. Ken ile tantō atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

剣 (ken[1]) "sword" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 短刀 (tantō) "tantō". Ken and tantō's mutual work. Defending against a tantō attack with a ken.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

ken[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç けん

Açıklama:

Kılıç.

Explanation:

Sword.

Not:

Kanjinin asıl anlamı "iki tarafı kesici olan kılıç"tır, zaman içinde tüm kılıçları ifade eder hale gelmiştir. Bu kanjinin Çince okunuşu ken, Japonca okunuşu tsurugi'dir.

Note:

The original meaning of the kanji is "sword with edge on both sides", over time it has come to mean all swords. The Chinese reading of this kanji is ken, the Japanese reading is tsurugi.

İlgili Terim | Related Terms:

tsurugi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kendō, kenjutsu, aikiken, ken dori, ken tai jō, ken tai ken, ken tai tantō, katsujinken, kenki no renma, ki ken tai itchi, ki no kenpō, otonashii no ken, otonashii no ken, satsujinken, shinken, shōchikubai no kenpō, tantō tai ken

Terim:

ken[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç けん

Açıklama:

Elin yumruk hali, yumruk.

Explanation:

Fist, punch.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uraken, hiraken, ikken hissatsu, tateken

Terim:

ken[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç けん

Açıklama:

Görme, bakış.

Explanation:

Looking, seeing.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu mi'dir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is mi.

İlgili Terim | Related Terms:

mi[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kengaku

Terim:

kendō

Kanji:

剣道

Hiragana:

ÇÇ けんどう

Açıklama:

剣 (ken[1]) "kılıç" + 道 ([1]) "yol, dō". Kılıç yolu. Miğfer (men, 面), eldiven (kote, 小手), zırh ([2], 胴), bacak koruması (tare, 垂れ) ve bambu kılıç (shinai, 竹刀) gibi koruyucu ekipmanlara çalışılan müsabakalı bir modern savaş sanatı.

Explanation:

剣 (ken[1]) "sword" + 道 ([1]) "way, path, dō". A competitive modern martial art that employs protective equipment such as helmet (men, 面), gauntlets (kote, 小手), breastplate ([2], 胴), leg guard (tare, 垂れ), and bamboo sword (shinai, 竹刀).

Not:

Kendō ismi, Dai Nippon Butoku Kai'nin başkan yardımcısı Hiromichi Nishikubo (西久保弘道, 1863 - 1930) tarafından 1919'da seçilmiştir. Daha önceden kullanılan kenjutsu ismindeki militaristik çağrışımdan kaçınmak istenmiştir.

Note:

The name kendō was chosen in 1919 by Hiromichi Nishikubo (西久保弘道, 1863 - 1930), vice president of Dai Nippon Butoku Kai. He wanted to avoid the militaristic connotation in the name kenjutsu, which was used generally used prior to kendo.

İlgili Terim | Related Terms:

kenjutsu

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kengaku

Kanji:

見学

Hiragana:

ÇÇ けんがく

Açıklama:

見 (ken[3]) "görme, bakış" + 学 (gaku) "eğitim, öğrenme, çalışma". Gözle öğrenme, bakarak öğrenme. Antrenmana katılmayıp izleme.

Explanation:

見 (ken[3]) "looking, seeing" + 学 (gaku) "education, learning, study". Learning by eye, learning by looking. Watching a training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mitori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim:

kenkagoshi

Kanji:

喧嘩腰

Hiragana:

ÇÇJ けんかごし

Açıklama:

喧嘩 (kenka) "kavga, münakaşa" + 腰 (koshi) "kalça". Vücudun dövüşmeye hazır olduğu gard.

Explanation:

喧嘩 (kenka) "fight, quarrel" + 腰 (koshi) "hip". The guard in which the body is ready to fight.

Not:

-

Note: